• Πιστοποίηση ICAR
    ISO 11784/11785 FDX-B

  • Γρηγορη διανομή!

  • Τσιπ υψηλής ποιότητας που κατασκευάζονται στη Γερμανία.